2007 arrangerade Martin Johnson en världskonferens i ögonprotetik i Malmö för Association of European Ocularists, en professionell organisation där Martin Johnson var ordförande. Under samma år avslutade han sin verksamhet på sjukhuset för att starta upp den nuvarande Ansiktsprotetiska Kliniken i Malmö.

Martin Johnson är medlem i Institute of Maxillofacial Prosthetists & Technologists (MIMPT), Association of European Ocularists och Skandinavisk förening i Käk & Ansiktsrehabilitering

martin@apkm.se

1 2