Emelie Beckman

Emelie Beckman tog sin tandteknikerexamen vid Göteborgs Universitet för att sedan göra praktik på Käk- och Ansiktsrehab vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Efter detta gick hon en tvåårig magisterkurs i odontologi med inriktning på ansiktsprotetik vid Odontologiska Fakulteten i Malmö. Utbildningen kombinerades med praktik hos Martin Johnson på Maxillofaciala Laboratoriet på Käkkirurgiska Kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö.

Hon är medlem i Skandinavisk förening i Käk & Ansiktsrehabiltering.


Emelie arbetar sedan starten på Ansiktsprotetiska kliniken. 

emelie@apkm.se