Martin Johnson

Martin Johnson, som har en grundexamen i tandteknik, fick sin ansiktsprotetiska specialistexamen 1995, vid Institute of Maxillofacial Prosthetist & Technologist i England. Efter detta tillträdde han en tjänst på Maxillofaciala Laboratoriet på Käkkirurgiska Kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö. 1997 blev han ansvarig för den ansiktsprotetiska verksamheten på samma klinik. Parallellt startade han upp en ögonprotetisk konsultverksamhet på Rigshospitalet i Köpenhamn. Han ingår där i ögonklinikens Orbito-Oculoplastik-team och är involverad i klinikens forskning inom området. Martin har föreläst internationellt vid ett antal tillfällen. Han har varit inbjuden till Japan för att där utbilda kollegor inom ansiktsprotetiken. Japanska kollegor har även praktiserat hos Martin under hans tid på Universitetssjukhuset.

1 2