Skalprotes

När ett öga är skadat och kosmetiskt störande, men i så pass bra skick att det inte behöver opereras bort, är en skalprotes ett bra alternativ. Skalprotesen är en mycket tunn ögonprotes som likt en kontaktlins placeras över det befintliga ögat. Skalprotesen rör sig helt naturligt eftersom det följer det underliggande ögats rörelsemönster. Tjockleken på skalprotesen varierar beroende på det underliggande ögats storlek. När ett öga förlorat sin funktion är det vanligt att det minskar i storlek. Detta är en fördel snarare än en nackdel när man skall ha en skalprotes eftersom den behöver ha en viss tjocklek för vara kosmetiskt tillfredställande, även om en skalprotes kan vara så tunn som 0,5 mm.
Framställningen av en skalprotes skiljer sig något från en konventionell ögonprotes. Efter att avtryck tagits av ögat använder man en tunn transparent provprotes för att markera nödvändiga positioner. Sedan framställs ett tunt akrylskal och det motsatta ögats färg kopieras. Skalprotesen färdigställs och kan sedan provas. För att få en individuellt framställd skalprotes gjord krävs normalt tre besök.