Näsborrevidgare

När det finns behov av ökat luftflöde i näsan är näsborrevidgarna ett utmärkt hjälpmedel. Det finns idag många snarkare som fått hjälp av dessa. Funktionen är att förhindra att den mjuka, främre delen av näsan faller ihop vid inandning. Näsborrevidgaren kan även användas för expansion av en för trång näsborre.


Det krävs två besök för framställning av individuella näsborrevidgare.