Barn med protes

Att barn drabbas av trauma eller sjukdom som resulterar i att ett öga måste opereras bort är givetvis en mycket tragisk händelse. Det emotionella traumat kan vara djupt hos det drabbade barnet, men många gånger är det barnets föräldrar som drabbas hårdast. Barnet anpassar sig oftast mycket fort till sin nya situation och ser med nyfikenhet fram emot att få ett nytt öga. Det är klart att en viss spänning och nervositet brukar infinna sig hos alla inför det första besöket, men vi hoppas att denna information kan bidra till att avdramatisera det som väntar.

Att framställa en individuell ögonprotes till ett barn är ett riktigt lagarbete. Det är viktigt att vi alla arbetar mot samma mål – att barnet ska få en så fin ögonprotes som möjligt. Minst lika viktigt är dock att barnet trivs i vår miljö och lär sig att vara trygg och avslappnad på kliniken.

1 2 3