Ansiktsprotes/Epites

I de fall där det inte är möjligt att rekonstruera en ansiktsdefekt genom kirurgi görs en protetisk rekonstruktion av området. En ansiktsprotes är en naturtrogen, mjuk protes framställd i medicinskt silikon. Ansiktsprotesen, även kallad epites, är individuellt framställd så att den både form- och färgmässigt matchar individen. Ska protesen exempelvis ersätta ett öra, så formas den blivande protesen exakt efter patientens kvarvarande öra på den motsatta sidan.

Det finns olika möjligheter för en ansiktsprotes att sitta fast; med fysiks retention (underskär), med hudlim eller med hjälp av titanimplantat. Vald metod beror på patientens individuella förutsättningar. En ansiktsprotes är oftast ett långsiktigt, permanent alternativ men den kan även användas temporärt i avvaktan på framtida rekonstruktiv kirurgi.